Firmaet blev startet i 1977 af Per B. Hansen og kompagnon Jørgen Rasmussen.

Hovedparten af opgaverne var reparationsarbejde samt småbyggerier. I 1984 besluttede Per og Jørgen at de ville starte hver for sig.
Per fortsatte firmaet under dets nuværende navn : Murerfirmaet Per B. Hansen Aps. også kaldet (PH). Gennem årene udviklede firmaet sig fra at have få ansatte til i perioder at have mere end 45 ansatte.

I 1995 mens firmaet lå på Duemosevej 4 i Jægerspris, opkøbte Per B. Hansen Aps. et tømrer/malerfirma (Håndværkerne) der gjorde at man nu var istand til at levere totalløsninger inden for både renovering og nybygning. Gr. pladsmangel flyttede firmaet i 1997 til dets nuværende lokalitet, Hasselhøjgaard ved Femhøj. lige uden for Gerlev i Jægerspris. Idet firmaet nu påtog sig store Nybyggerier og Renoveringsopgaver var der brug for mere plads til materialer, maskiner, stillads og et lille snedkerværksted.

I 1999 blev malerafdelingen lukket gr. manglende rentabilitet. Murerfirmaet Per B. Hansen Aps. udfører opgaver såvel i lokalområdet som på resten af Sjælland.